Transport funerar international - Funerare Teleorman

Transport funerar international

Asigurăm repatrierea persoanelor decedate din Europa oriunde în Romania. Efectuam servicii de repatriere decedați – transport funerar internațional din Uniunea Europeana oriunde în Romania.
Societatea de pompe funebre pune la dispoziția clienților săi transportul international din Europa precum și actele necesare repatrierii defunctului.
Transportul persoanei decedate se face în condițiile de păstrare și igienă prevazute de normele europene în vigoare, respectiv în sicriu de zinc sigilat și sicriu de lemn.

Asiguram tuturor clienților noștri transport funerar intern și extern al persoanei trecute în neființă. Acesta se face în condițiile de păstrare și igiena prevazute de normele europene în vigoare, cu mașini autorizate pentru transport funerar și dotate corespunzător standardelor Uniunii Europene.
Oferim clienților noștri servicii de consultanță în ceea ce privește repatrierea persoanelor decedate.

Transportul funerar international al acestora se face pe baza:

– pașaportului mortuar;
– certificatului de deces;
– certificatului constatator al decesului eliberat de medicul de familie sau de spital;
– certificatului de îmbălsămare eliberat de spital;
– autorizației de transport funerar internațional.

Transportul funerar internațional se poate face numai în condițiile prevazute de legislația naționala a tării în care a survenit decesul și în conformitate cu regulile internaționale în vigoare.

Compania noastră efectuează servicii de repatriere decedați. Consultanță gratuită non stop privind repatrierea decedaților.

Indiferent de condiții, deplasările persoanei decedate se face în cele mai potrivite condiții de igienă și de păstrare.

Pentru repatrierea decedaților

– transportul funerar internațional se va folosi un sicriu special de transport funerar.
– pașaport mortuar internațional;
– certificat de deces internațional;
– autorizații de transport internaționale;
– transport cu autovehicul funerar dotat la standarde europene;
– frigidere special amenajate (doar la cerere).

Asigurăm întocmirea documentației necesară repatrierii.
Sunt asigurate toate actele necesare pentru întocmirea unui pașaport mortuar, ce permite transportul liber internațional, precum și restul documentelor sau autorizațiilor necesare repatrierii decedatului.